Ostrava-Jih

Participativní rozpočtování v Ostravě

Rozhovor s ostravskou političkou Hanou Tichánkovou vedla Kateřina Vojtíšková.

Hana Tichánková je místostarostkou městského obvodu Ostrava-Jih. Do politiky vstoupila po komunálních volbách v roce 2014, ve kterých kandidovala za politické hnutí ANO 2011. Jako místostarostka má v kompetenci oblast financí, rozpočtu a majetku. Jejím záměrem je, aby se participativní rozpočtování stalo součástí rozpočtu jejího městského obvodu.

Kategorie: 

MO Ostrava Jih: "Společně tvoříme JIH"

MO Ostrava Jih: "Společně tvoříme JIH"
Odkaz na webové stránky Společně tvoříme JIH: http://www.spolecnetvorimejih.cz/

Informace k veřejným setkáním projektu Společně tvoříme Jih!!!
19. dubna 2016 Pět milionů korun na dobré nápady lidí - to je projekt Společně tvoříme Jih!!!.
V dubnu proběhla veřejná setkání.
http://polar.cz/zpravy/ostravsko/ostrava-jih/11000003799/prave-probihaji-verejna-setkani-projektu-spolecne-tvorime-jih

Kategorie: 

Smart Cities: Participativní rozpočtování v Ostravě

Rozhovor s ostravskou političkou Hanou Tichánkovou vedla Kateřina Vojtíšková.

Hana Tichánková je místostarostkou městského obvodu Ostrava-Jih. Do politiky vstoupila po komunálních volbách v roce 2014, ve kterých kandidovala za politické hnutí ANO 2011. Jako místostarostka má v kompetenci oblast financí, rozpočtu a majetku. Jejím záměrem je, aby se participativní rozpočtování stalo součástí rozpočtu jejího městského obvodu.

Participativní rozpočtování (PR) označuje několikastupňový proces, ve kterém občané rozhodují o vyčleněné části veřejného, typicky městského rozpočtu (participativní část rozpočtu). Obyvatelé diskutují o problémech a možnostech jejich řešení, navrhují projekty a následně hlasují o tom, jaké projekty nebo priority má město podpořit. PR je tak transparentním způsobem, jak do řešení konkrétních problémů města účinně zapojit obyvatele, kterých se bezprostředně týkají. V Brazilském Porto Alegre má za sebou PR již čtvrt století existence, dnes se realizuje již v tisícovkách měst po celém světě.

Kategorie: 

Subscribe to RSS - Ostrava-Jih