Petice - aktuality

Ukončení a předání petice primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 10.2.2014 je uzavřeno podepisování petice - podpisové archy byly za účasti členů petičního výboru Petra Dolínka a Lubomíra Ledla, zmocněnce Václav Exnera a zástupce občanské iniciativy Alternativa zdola Karla Růžičky předány přímo do rukou primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi. Petice obsahují 829 podpisů v písemné formě a 77 podpisů na Internetu, tedy celkem 906 aktivních podporovatelů. Při předání došlo k diskusi, ve které primátor poděkoval, a společně se posuzovaly možnosti uplatnění této formy účasti občanů na veřejné správě v Praze, Primátor vyslovil názor, že v případě Prahy jsou pro tuto metodu asi vhodnější podmínky na úrovni městských částí. Ostatní účastníci informovali o aktivitách vůči městským částem v Praze, nabídli možná jednání o způsobech i rozsahu použití metody. Primátor předběžně neodmítl možnost zapojení prostředků určených pro náměty občanů apod. v Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, kde je participace již delší dobu za jeho aktivní účasti propagována. Zástupci petičního výboru navrhli kdykoli konzultace, další možné jednání po obdržení odpovědi na petici a požádali, aby případné návrhy na další postup byly v odpovědi naznačeny. O odpovědi primátora a výsledku jednání v orgánech Hlavního města Prahy, nejméně v kontrolním výboru, což přislíbil jeho předseda Petr Dolínek, budeme průběžně informovat.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet a na www.participativnirozpocet.cz .

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 30.1.2014

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 30. lednu 2014 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 480 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 82 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet .

Po jednání s primátorem Hlavního města Prahy p. Tomášem Hudečkem se členové petičního výboru dohodli, že předání petice - petičních archů s podpisy a výpisu z internetového podepisování petic bude provedeno až 10. února 2014 ve 12 hodin, a to přímo do rukou primátora. Proto oproti údaji uvedenému v petici bude sběr podpisů ještě pokračovat do tohoto data.

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 20.1.2014

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 20. lednu 2014 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 389 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 56 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet .

V městské části Praha 8 se zástupci Strany zelených přihlásili zájmu využít metodu participativního rozpočtu prostřednictvím příspěvku k debatě o představách stran v zastupitelstvu městské části o tvorbě rozpočtu. Viz lednové číslo časopisu Osmička. Dohodnuta možná vzájemná spolupráce s Alternativou zdola.

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 23.12.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 23. prosinci 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 223 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 30 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet .

V městské části Praha 11 se rozhodli využít metodu participativního rozpočtu, ač to tak nenazývají, v rámci projektu "Jižní Město - město pro život" v oblasti zkrášlování okolí domovů obyvatel. K dispozici mají občané 1 milión Kč. Jde o další část již ověřeného postupu. Radnice ho propaguje pod heslem "nebuďte lostejní, dívejte se kolem sebe, přicházejte s nápady." Komunikace s občany při schvalování návrhů probíhá prostřednictvím jejich zástupců, nejčastěji předsedů bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Blíž viz časopis městské části Praha 11 Klíč, č. 12/2013, str. 7 nebo www.praha11.cz .

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 4.12.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 4. prosinci 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 185 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 28 podpisů

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 21.11.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 21. listopadu 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 165 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 11 podpisů

Kategorie: 

Vývoj názorů primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka na participativní rozpočet

16.7.2013

Tomáš Hudeček:

Participativní neboli po našem "účastnický" rozpočet..co si o tom myslíte? Mně se myšlenka takového zapojení docela líbí..http://www.participativnirozpocet.cz/o%20participativním%20rozpočtu

7. 11. 2013

Interpelace V. Exnera na primátora hl. m. Prahy k PR

Kategorie: 

Interpelace V. Exnera na primátora hl. m. Prahy k PR

7. 11. 2013

Prim. Hudeček:

…. Dalším přihlášeným je pan RNDr. Václav Exner.

RNDr. Václav Exner:

Vážený pane primátore, vážené členky Zastupitelstva, vážení členové Zastupitelstva a vážení všichni přítomní. Moje interpelace je informační. Chci vás jménem občanských iniciativ a dalších občanů informovat o tom, že byla zahájena petice, sběr podpisů na ni, která se týká posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu hl. m. Prahy s využitím metody participativního rozpočtu.

Kategorie: 

Petice primátorovi Hlavního města Prahy

25.10.2013

PETICE dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

primátorovi Hlavního města Prahy

ve věci

 posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu

byla podepsána všemi členy petičního výboru a k 22. říjnu 2013 byl zahájen sběr podpisů. Text petice je přiložen, může být stažen zde, šířen a podepisován občany Hlavního města Prahy, a to i elektronicky vyplněním řádku na podpisovém archu (vyplnění podpisu není nutné) a odesláním na elektronickou adresu zmocněnce petičního výboru.

Elektronickou verzi petice je možné podepsat i přímo na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze .

Kategorie: 

Subscribe to RSS - Petice - aktuality