Odkazy na stránky věnované participativnímu rozpočtu a souvisejícím tématům

Česky

http://alternativazdola.cz/liferay/participativni-rozpocet - stránky iniciativy Alternativa Zdola, která se tématu PR věnuje.

http://opendata.cz/ - cílem iniciativy je vybudování otevřené datové infrastruktury v ČR. Ta bude poskytovat veřejná data komukoliv a kdykoliv a umožní data volně kombinovat. Na základě snadného přístupu k datům může odborná veřejnost svobodně a nezávisle tvořit aplikace ať pro jiné odborníky tak pro laickou veřejnost. Příkladem může být aplikace Rozklikávací rozpočet.

http://www.participativni-rozpocet.cz - portál české neziskové organizace Agora Central Europe, která se dlouhodobě věnuje zapojování veřejnosti do rozhodování radnic.

http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci - informace o rozpočtových výdajích českých obcí. Na stránkách si můžete najít informace o Vaší obci.

Veřejné rozpočty – možnosti účasti občanů na rozpočtování

Slovensky

http://utopia.sk - aktivní v PR v měste Bratislava, Ružomberok , městské části Bratislava - Nové mesto i studentskom městečku Mlynská dolina

http://www.viaaltera.sk/ - aktivní v PR v měste Banská Bystrica

Anglicky

http://www.participatorybudgeting.org.uk - stránky nevládní organizace PB Unit věnované PR ve Velké Británii - informace, dokumenty, newslettery, videa.

http://www.participatorybudgeting.org - stránky nevládní organizace Participatory Budgeting Project v USA - základní informace, materiály a události.

http://pbnyc.org - stránky věnované projektu PR New Yorku.

Užitečný software k PR a OpenData

http://www.infoop.org/system/?newlang=eng - užitečná softwareová pomůcka určená pro design cyklu participativního rozpočtu, obsahuje například otázky, s nimiž se budete v průběhu tvorby Vašeho procesu potýkat, umožňuje vizualizaci projektového cyklu nebo např. regionalizaci Vaší lokality atd.

http://yourlocalbudget.org/ - SW nástroje - OpenData, design PR.

http://openspending.org/ - jednoduchý nástroj k vizualizaci struktury veřejného rozpočtu.