Konference Participativní demokracie: potenciál a limity