Vyšel návod na zavedení participativního rozpočtu

Koncem minulého roku vydala Alternativa Zdola Příručku participativního rozpočtu. Pokud panuje po komunálních volbách na vaší radnici příznivá situace pro zavedení participativního rozpočtu najdete v něm konkrétní návody, jak se tohoto úkolu zhostit.

Brožura je rozdělena do tří navazujících částí. Úvodní článek Je česká demokracie zralá na inovaci? je jediný teoretický text, který v publikaci naleznete. Díky němu se dostane do obrazu i člověk, který nikdy o participativním rozpočtu neslyšel. Následuje přehled nejčastějších argumentů proti participativnímu rozpočtu. Najdete v něm argumenty, které se notoricky opakují a sami jsme je opakovaně dostávali. Určitě je sami využijete při prosazování PaRozu u vás doma. První blok uzavírá vydestilovaný přehled všech nutných podmínek pro realizaci participativního rozpočtu ve vaší obci.

Druhá část se věnuje konkrétním příkladům ze Slovensko—Českého prostředí. Ano, je to tak, první pokus o realizaci participativního rozpočtu se objevil i u nás. Městská část Praha 7 nechala své občany rozdělit milión korun. Doposud byly k dispozici jen zahraniční zkušenosti, celý minulý rok jsme proto sbírali zkušenosti na Slovensku, abychom vám mohli přiblížit průběh PaRozu v kulturou blízkém prostředí. V příručce najdete výběr toho nejlepšího, co jsme viděli. Začínáme reportáží Zázrak na Dunaji, jejíž název není nijak nadnesený, protože v městské části Bratislava—Nové Mesto se pustili do participace ve velkém stylu, která výrazně přesahuje rozhodování o „pouhém“ rozpočtu. Dva texty o Banské Bystrici přibližují nejen další typ procesu PaRozu, ale také se věnují problémů s pokusem proces ovlivnit ve prospěch obyvatel jedné městské části. Najdete tam také rady, jak tomu předejít u vás.

Poslední blok tvoří přehled čtyř modelů participativního rozpočtu: Porto Alegre (Brazílie), Saint-Denis (Francie), slovenský a Prahy 7. Všechny modely jsou popsány v jednotné struktuře, takže při tvorbě vašeho participativního rozpočtu se můžete nechat inspirovat v jednotlivých krocích napříč světovými zkušenostmi.

Věříme, že Příručka participativního rozpočtu se pro vás stane nejen inspirací, ale i pomůckou pro tvorbu vašeho procesu PaRoz. A třeba zrovna váš se dostane jako vzor do příštího vydání.

Příručka participativního rozpočtu od AlternativaZdola

Kategorie: