Semily přijímají do konce července 2016 návrhy pro druhý ročník PR!

INVESTICE NA PŘÁNÍ - PARTICIPATIVNÍ ČÁST ROZPOČTU

Jaké návrhy podat? Jak investici navrhnout?
 
Jaké návrhy podat?
  • nesmí porušovat právní předpisy ČR a EU
  • musí se jednat o investiční akci
  • musí být realizována ve veřejném prostoru na území mesta
  • náklady nesmí překročit 50 % celkové částky participativní části rozpčtu
 
Jak investici navrhnout?<--break->
  • písemně nebo poštou na podatelně Městského úřadu
  • e-mailem na adresu podatelna@mu.semily.cz
  • navrhovatel musí uvést jméno, bydlište a telefon
  • termín pro příjem návrhu je 1. 5. až 31. 7. 2016

Zdroj: http://www.semily.cz/investice-na-prani-participativni-cast-rozpoctu/d-5006

Kategorie: