Materiál pro zasedání zastupitelstva města Semily ze dne 20. 4. 2015 - pravidla PR