Aktuality

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, byly spuštěny v prvním čtvrtletí 2012. Jejich hlavním cílem je přinést základní informace o participativním rozpočtu vztahujícím se především k veřejným prostředkům, s nimiž nakládají obce, poskytnout názory na toto téma z různých perspektiv, přehled dostupné literatury, odkazů, akcí a aktualit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2013

PR Praha - Průběžná zpráva o petici k 10.11.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 10. listopadu 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 106 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 7 podpisů.

Zmocněnec, poté co o zahájení sběru podpisů a obsahu petice informoval 1. náměstka primátora HMP Jiřího Vávru, který má v Radě HMP na starosti rozpočet, cestou jeho sekretariátu, vystoupil s informativní interpelací 7. listopadu na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy a předal text petice na vědomí i primátorovi. Informování tak jsou i ostatní členové zastupitelstva a přítomní úředníci magistrátu a přítomní zástupci veřejnosti. Nechceme touto peticí nikoho překvapovat, pokládáme za výhodné, když zainteresovaní od začátku vědí, o co se jedná. Reakce primátora nebyla příznivá. Bylo mu připomenuto, že v tiskové zprávě o kampani Ladíme Prahu! 1. 7. 2013 se uvádí, že s primátorem v čele dochází k většímu otevření problematiky územního plánování občanům, k podpoře „kreativity obyvatel a jejich participaci na správě města". Zpracování rozpočtu do správy města jistě patří. Stenografický záznam průběhu interpelace po jeho zpřístupnění zveřejníme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 10. 2013

Petice primátorovi Hlavního města Prahy

PETICE dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním "primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu" byla podepsána všemi členy petičního výboru a k 22. říjnu 2013 byl zahájen sběr podpisů. Text petice je přiložen, může být stažen zde

Elektronickou verzi petice je možné podepsat i přímo na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze .

 

Více informací viz odkaz v menu ---> Petice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. 2013 AZ spouští v Praze kampaň za Participativní rozpočet

Od září 2013 spouští Alternativa Zdola kampaň za zavedení participativního rozpočtu (PR) v Praze, která byla podpořena z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA. V první fázi je naším cílem, aby se o PR dozvědělo co nejvíce Pražanů a Pražanek, a stal se tématem předvolební kampaně před komunálními volbami v roce 2014 v Praze. I když cílíme na Prahu, naše aktivity budou mít celorepublikový dopad. V případě zájmu se zapojit pište na info(zavináč)alternativazdola.cz nebo přijďte na některý z připravovaných seminářů. Více informací viz odkaz v menu ---> Kampaně


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 9. 2013

Do sekce Zdroje - Literatura byly přidány materiály k PR v českém jazyce. Letáček k šíření!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 5. 2013

Stane se zavedení participativního rozpočtu, tj. rozpočtu spoluvytvářeného občany, volebním tématem v příštích komunálních volbách v Benešově? S takovou otázkou se mohli rozcházet účastníci ze sobotní (4. května 2013) přednášky ekonomky Ilony Švihlíkové, kterou ve zmíněném okresním městě uspořádala Benešovská levicová alternativa. Více >>>>zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. 2013

Pro ty, kteří se nepodívají do Opavy na seminář 17. 3. 2013, tu máme zajímavé čtení na večerní chvilky volna. bakalářská práce I. Rybanské "Radikálny stret teórie s praxou" (2012), se zabývá PR v Bratislavě. Více >>>>zde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 3. 2013

V Opavě se chystá seminář na téma participativní rozpočet. Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo náměstí 14, místnost C10. Datum a čas: 21. 3. 2013 od 17:00 Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 12. 2012

Jaký je oficiální postoj velké Prahy k participativnímu rozpočtu? "Dobrý den, v období duben až srpen 2012 jsme od Vás prostřednictvím webu http://www.rishmp.cz/ obdrželi projektový námět do Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (viz příloh...a). Dne 6. listopadu 2012 byl na jednání Pražské rady pro výzkum a ekonomiku uzavřen výběr projektových námětů do Akčního plánu strategie. Zaslaný projekt: Participativní rozpočet pro Prahu nebyl doporučen k zařazení do akčního plánu strategie. To samozřejmě nevylučuje možnost jeho uplatnění jiným způsobem, ani jeho realizaci s využitím stávajících nebo budoucích veřejných podpůrných zdrojů v závislosti na podmínkách jejich poskytnutí. Podle předběžného vyjádření Odboru evropských fondů MHMP však projekt není kompatibilní se stávajícími pražskými operačními programy OPPK/OPPA. Vhodnost pro podporu z evropských fondů v období 2014-2020 není zatím možné posoudit. S pozdravem Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 11. 2012

Přijďte v 17:00 dne 11. 12. 2012 na Magistrát hl. m. v Praze, rozhoduje totiž každý.Koná se seminář k participativnímu rozpočtu s workshopem a také informace o systému open data.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 11. 2012

Přijďte 3. 12. 2012 do DOXu v Praze, rozhoduje totiž každý. Workshop k participativnímu rozpočtu. Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 10. 2012

22. 10. 2012 se bude konat v galerii DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7 (budova bývalých Elektrických, později dopravních, podniků, nad stanicí metra Vltavská, vchod od magistrály) od 18. hodin debata týkající se privatizace a deprivatizace veřejného prostoru Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 9. 2012 Záznam ze semináře PARTICIPACE – VĚTŠÍ ŠANCE OBČANA NA DEMOKRACII, na kterém najdete zarámování participativního rozpočtu, jeho prezentaci a zkušenosti z Bratislavy, kde proběhl první ročník pilotního projektu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 9. 2012

Seminář věnovaný tématu participativního rozpočtu „PARTICIPACE – VĚTŠÍ ŠANCE OBČANA NA DEMOKRACII“ se koná v úterý 18. 9. 2012 v 17:00 v budově VŠFS, o.p.s., Most v ulice Pionýrů 2806 Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 9. 2012

Na webu je nově dostupné shrnutí participativního rozpočtu Porto Alegre. Článek naleznete >>>> zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 9. 2012

Na webu je dostupný nový článek přejatý od slovenské Utopie. V něm autoři seznamují se způsoby prosazení participativního rozpočtu ve Vašem městě. Článek naleznete >>>> zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 7. 2012

Ve svém článku, Ekonomická demokracie - pilíř nového systému, zasadila participativní rozpočet do kontextu ekonomické demokracie Ilona Švihlíková. Článek naleznete >>>> zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 5. 2012

Interpelace primátora hlavního města Prahy týkající se zavedení participativního rozpočtu proběhla na 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 24. 5. 2012.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategorie: