Aktuality

Rio Grande do Sul - Proces participativního rozpočtu na státní úrovni

5.4 Proces participativního rozpočtu (PR) na státní úrovni: Zkušenosti ze spolkového státu Rio Grande do Sul
 

Přeložila Maria Fareh z http://siteresources.worldbank.org/EXTECAREGTOPSOCDEV/Resources/Assessment_of_Participatory_Budget_in_Brazil.doc


Stát Rio Grande do Sul je jediný stát v Brazílii, který úspěšně realizuje participativní rozpočet. Na státní úrovni jde o náročný úkol. Stát má 10 milionů obyvatel a 497 obcí, z nichž většina, mimo metropolitní oblast Porto Alegre, je finančně slabá. Státní úřad pro komunitní vztahy řídí tuto klíčovou úlohu pod vedením guvernéra a přímo odpovídá za dosah, informace a mobilizaci i koordinaci s ostatními odděleními, především s rozpočtovým a plánovacím.

Kategorie: 

Daniel Veselý: K čemu slouží participativní rozpočet

Participativní rozpočet (Participatory Budgeting, PB) je jedním z klíčových nástrojů participativní demokracie. Díky němu mohou zúčastnění lidé diskutovat o konkrétních projektech a následně určovat a prosazovat ty, které se budou realizovat z veřejných peněz. Aby to fungovalo, je zapotřebí aplikovat komunitní práci, již rozvojový expert Tomáš Tožička charakterizuje jako „proces, ve kterém jsou lidé žijící ve stejném prostředí nebo podobné situaci přivedeni k tomu, aby jednali ve společném zájmu a prosazovali společný prospěch". Tato činnost může být podle Tožičky řízena organizacemi, sítí institucí nebo ad hoc utvořenými skupinami v rámci daného společenství.

Kategorie: 

Tomáš Vokoun: Můžeme si navzájem důvěřovat?

Rozhodování o rozdělení 20 000 € z rozpočtu bratislavské městské části Nové Město jde do finále. Ve čtvrtek 27.3.2014 se odkryla polovina tajenky hlasování, protože ten den na místním úřadě proběhlo veřejné zvažování projektů, které má v konečných výsledcích 50% váhu. Po třech hodinách se tak dostal do čela projekt na revitalizaci bývalého železničního nádraží Filiálka.

Kategorie: 

Marcel Páleš: Veľká diskusia o participatívnom rozpočte: Do ktorých oblastí chcú Bystričania investovať?

Zdá sa, že myšlienka participatívneho rozpočtu pod Urpínom sa stáva stále viac realitou. Verejná diskusia na Mestskom úrade výrazne posunula celú vec a priniesla dôležité rozhodnutia. Bystričania prejavili záujem.

Mať dobrý nápad, získať naň financie a uskutočniť ho. Takáto možnosť sa v toto obdobie ponúkla Banskobystričanom. Počas štvrtkového popoludnia prebehlo prvé diskusné fórum, na ktorom mali domáci možnosť zapojenia sa do rozhodovania o participatívnom rozpočte. Príležitosť prísť využilo viacero obyvateľov.

Kategorie: 

Ukončení a předání petice primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 10.2.2014 je uzavřeno podepisování petice - podpisové archy byly za účasti členů petičního výboru Petra Dolínka a Lubomíra Ledla, zmocněnce Václav Exnera a zástupce občanské iniciativy Alternativa zdola Karla Růžičky předány přímo do rukou primátorovi Hlavního města Prahy Tomášovi Hudečkovi. Petice obsahují 829 podpisů v písemné formě a 77 podpisů na Internetu, tedy celkem 906 aktivních podporovatelů. Při předání došlo k diskusi, ve které primátor poděkoval, a společně se posuzovaly možnosti uplatnění této formy účasti občanů na veřejné správě v Praze, Primátor vyslovil názor, že v případě Prahy jsou pro tuto metodu asi vhodnější podmínky na úrovni městských částí. Ostatní účastníci informovali o aktivitách vůči městským částem v Praze, nabídli možná jednání o způsobech i rozsahu použití metody. Primátor předběžně neodmítl možnost zapojení prostředků určených pro náměty občanů apod. v Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, kde je participace již delší dobu za jeho aktivní účasti propagována. Zástupci petičního výboru navrhli kdykoli konzultace, další možné jednání po obdržení odpovědi na petici a požádali, aby případné návrhy na další postup byly v odpovědi naznačeny. O odpovědi primátora a výsledku jednání v orgánech Hlavního města Prahy, nejméně v kontrolním výboru, což přislíbil jeho předseda Petr Dolínek, budeme průběžně informovat.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet a na www.participativnirozpocet.cz .

Kategorie: 

Rozpočet městské části Prahy 10

KDY: 20.2.2014 - 18:00
KDE: Dům čtení (Ruská) , Ruská 192/1455, Praha 10 mapa

Diskuzní večer Společně pro desítku- Rozpočet městské části Prahy 10

Únorovým tématem diskuzních čtvrtků pořádaných neformální občanskou iniciativou Společně pro Desítku je Rozpočet městské části Praha 10 na rok 2014: Jaké výdaje zastupitelstvo schválilo a čím budou kryty? Jak se zorientovat ve zveřejněném rozpočtu? Zbydou nějaké prostředky z privatizace i na dobu po volbách? Je participativní rozpočet čirým idealismem nebo reálným doplňkem současného rozpočtového procesu? Diskuse se zúčastní Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. z VŠE v Praze a zástupci Alternativy Zdola.

Setkání pořádáme ve spolupráci Městské knihovny v Praze a Společně pro Desítku.

Více na http://www.mlp.cz/cz/akce/e12001-rozpocet-mestske-casti-prahy-10/ .

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 30.1.2014

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 30. lednu 2014 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 480 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 82 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet .

Po jednání s primátorem Hlavního města Prahy p. Tomášem Hudečkem se členové petičního výboru dohodli, že předání petice - petičních archů s podpisy a výpisu z internetového podepisování petic bude provedeno až 10. února 2014 ve 12 hodin, a to přímo do rukou primátora. Proto oproti údaji uvedenému v petici bude sběr podpisů ještě pokračovat do tohoto data.

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 20.1.2014

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 20. lednu 2014 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 389 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 56 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet .

V městské části Praha 8 se zástupci Strany zelených přihlásili zájmu využít metodu participativního rozpočtu prostřednictvím příspěvku k debatě o představách stran v zastupitelstvu městské části o tvorbě rozpočtu. Viz lednové číslo časopisu Osmička. Dohodnuta možná vzájemná spolupráce s Alternativou zdola.

Kategorie: 

Mikuláš Ferjenčík - Piráti hledají hranice demokracie, zavádějí participativní rozpočet

Pirátská strana pro tento rok ze svého rozpočtu vyčlenila částku, u které řadoví členové strany určí, na jaké projekty se použije. Zavedění participativního rozpočtu je pro Piráty dalším krokem na cestě za dokonalejší demokracií.

Pirátská strana má za jeden ze svých hlavních cílů posílení účasti veřejnosti na politickém rozhodování. Současně u Pirátů platí, že to co prosazujeme, současně používáme uvnitř strany. Proto naše představitele volí všichni členové přímo a mohou je i odvolat, proto zveřejňujeme kompletní účetnictví Pirátské strany na webu. Nejnovější aktivita z tohoto soudku je pilotní projekt, který v Pirátské straně zavádí participativní rozpočet.

Pirátská strany díky relativnímu úspěchu v posledních sněmovních volbách (2,66 % hlasů při minimálních nákladech na volební kampaň a značně omezeném přístupu do veřejnoprávních médií v porovnání například s SPOZ a Zelenými) získala nemalé finanční prostředky, celkem přes třináct milionů korun.

Kategorie: 

Budou moci Pražané rozhodovat o tom, na co půjde jedno procento rozpočtu metropole?

Budou moci občané zasáhnout do rozpočtu hlavního města na rok 2015, tím, že by rozhodovali o tom, na co půjde jedno procento jeho výdajů, o kterých nyní výhradně rozhoduje pražské zastupitelstvo? Petenti mají na konci ledna odevzdat primátorovi Tomáši Hudečkovi petici s tímto požadavkem.

V rozpočtu účinném od ledna 2015 by Pražané mohli rozhodovat o procentu výdajů. Požaduje to petice iniciovaná Alternativou zdola. „Zkušebně by se takový rozpočet mohl udělat již pro rok 2015. Vyčleněna by byla částka v rozmezí jednoho procenta nevázaných výdajů – těch, o kterých nyní výhradně rozhoduje pražské zastupitelstvo," říká zástupce petentů Václav Exner. U sebe má petiční archy s asi 300 podpisy, další archy jsou v oběhu. Na internetu petici doposud podepsaly desítky lidí.

Petice bude uzavřena 31. ledna, kdy ji zástupci petentů předají primátorovi Tomáši Hudečkovi (TOP 09). Pokud město do konce dubna vysloví souhlas, že petenti mohou v krocích pokračovat, do konce května by se mělo rozhodnout, o jakou konkrétní částku by se jednalo a v kterých oblastech by mohly být předkládány návrhy na její využití.

Kategorie: 

Za funkčný participatívny rozpočet v Bratislave - otvorený list

Vážený pán primátor, viceprimátorky a viceprimátor, vážené mestské zastupiteľstvo,

v júli roku 2011 bol na tlačovej konferencii primátora hlavného mesta Bratislava Milana Ftáčnika a zástupcov občianskeho združenia Utopia spustený pilotný projekt participatívneho rozpočtu (PR) v Bratislave. Utopia o.z. sa stalo odborným garantom zavádzania mechanizmu PR a prevzalo na seba aj časť financovania nákladov na jeho vytvorenie a zavedenie. Na základe výsledkov pilotného projektu poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva v Bratislave vo svojom uznesení z novembra 2011 poverili primátora, aby na participatívny rozpočet vyčlenil prostriedky z rozpočtu mesta. V prospech uznesenia hlasovalo všetkých 37 prítomných a prvý ročník participatívneho rozpočtu sa tak mohol začať.

Odvtedy proces participatívneho rozpočtovania prebehol dvakrát a tretí ročník sa nachádza v poslednej fáze. Vzhľadom k nahromadeným a neriešeným problémom však OZ Utopia nemôže naďalej garantovať úspešný a kvalitný priebeh tohto procesu. Náš záujem je pokračovať v projekte participatívneho rozpočtu pre Bratislavu a stále ho zlepšovať, no to nebude možné, pokiaľ nebudú zo strany orgánov mesta zodpovedané niektoré závažné otázky a vyriešené fundamentálne problémy.

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 23.12.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 23. prosinci 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 223 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na www.petice24.com je 30 podpisů, připojit ten svůj můžete na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze.

Další informace najdete na www.alternativazdola.cz v části Projekty/Participativní rozpočet .

V městské části Praha 11 se rozhodli využít metodu participativního rozpočtu, ač to tak nenazývají, v rámci projektu "Jižní Město - město pro život" v oblasti zkrášlování okolí domovů obyvatel. K dispozici mají občané 1 milión Kč. Jde o další část již ověřeného postupu. Radnice ho propaguje pod heslem "nebuďte lostejní, dívejte se kolem sebe, přicházejte s nápady." Komunikace s občany při schvalování návrhů probíhá prostřednictvím jejich zástupců, nejčastěji předsedů bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Blíž viz časopis městské části Praha 11 Klíč, č. 12/2013, str. 7 nebo www.praha11.cz .

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 4.12.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 4. prosinci 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 185 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 28 podpisů

Kategorie: 

Průběžná zpráva o petici k 21.11.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 21. listopadu 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 165 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 11 podpisů

Kategorie: 

Vývoj názorů primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka na participativní rozpočet

16.7.2013

Tomáš Hudeček:

Participativní neboli po našem "účastnický" rozpočet..co si o tom myslíte? Mně se myšlenka takového zapojení docela líbí..http://www.participativnirozpocet.cz/o%20participativním%20rozpočtu

7. 11. 2013

Interpelace V. Exnera na primátora hl. m. Prahy k PR

Kategorie: 

Cíl webových stránek participativnirozpocet.cz

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, byly spuštěny v prvním čtvrtletí 2012. Jejich hlavním cílem je přinést základní informace o participativním rozpočtu vztahujícím se především k veřejným prostředkům, s nimiž nakládají obce, poskytnout názory na toto téma z různých perspektiv, přehled dostupné literatury, odkazů, akcí a aktualit.

Kategorie: 

Interpelace V. Exnera na primátora hl. m. Prahy k PR

7. 11. 2013

Prim. Hudeček:

…. Dalším přihlášeným je pan RNDr. Václav Exner.

RNDr. Václav Exner:

Vážený pane primátore, vážené členky Zastupitelstva, vážení členové Zastupitelstva a vážení všichni přítomní. Moje interpelace je informační. Chci vás jménem občanských iniciativ a dalších občanů informovat o tom, že byla zahájena petice, sběr podpisů na ni, která se týká posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu hl. m. Prahy s využitím metody participativního rozpočtu.

Kategorie: 

Aktuality

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, byly spuštěny v prvním čtvrtletí 2012. Jejich hlavním cílem je přinést základní informace o participativním rozpočtu vztahujícím se především k veřejným prostředkům, s nimiž nakládají obce, poskytnout názory na toto téma z různých perspektiv, přehled dostupné literatury, odkazů, akcí a aktualit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.11.2013

PR Praha - Průběžná zpráva o petici k 10.11.2013

K PETICI dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu:

K 10. listopadu 2013 jsou u zmocněnce soustředěny podpisové archy se 106 podpisy, další jsou na arších, které jsou u dalších aktivistů sbírajících podpisy. Na Internetu na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze je 7 podpisů.

Zmocněnec, poté co o zahájení sběru podpisů a obsahu petice informoval 1. náměstka primátora HMP Jiřího Vávru, který má v Radě HMP na starosti rozpočet, cestou jeho sekretariátu, vystoupil s informativní interpelací 7. listopadu na zasedání zastupitelstva Hlavního města Prahy a předal text petice na vědomí i primátorovi. Informování tak jsou i ostatní členové zastupitelstva a přítomní úředníci magistrátu a přítomní zástupci veřejnosti. Nechceme touto peticí nikoho překvapovat, pokládáme za výhodné, když zainteresovaní od začátku vědí, o co se jedná. Reakce primátora nebyla příznivá. Bylo mu připomenuto, že v tiskové zprávě o kampani Ladíme Prahu! 1. 7. 2013 se uvádí, že s primátorem v čele dochází k většímu otevření problematiky územního plánování občanům, k podpoře „kreativity obyvatel a jejich participaci na správě města". Zpracování rozpočtu do správy města jistě patří. Stenografický záznam průběhu interpelace po jeho zpřístupnění zveřejníme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 10. 2013

Petice primátorovi Hlavního města Prahy

PETICE dle zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním "primátorovi Hlavního města Prahy ve věci posílení účasti občanů na přípravě rozpočtu Hlavního města Prahy s využitím metody participativního rozpočtu" byla podepsána všemi členy petičního výboru a k 22. říjnu 2013 byl zahájen sběr podpisů. Text petice je přiložen, může být stažen zde

Elektronickou verzi petice je možné podepsat i přímo na http://www.petice24.com/za_zavedeni_participativniho_rozpotu_v_praze .

 

Více informací viz odkaz v menu ---> Petice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. 9. 2013 AZ spouští v Praze kampaň za Participativní rozpočet

Od září 2013 spouští Alternativa Zdola kampaň za zavedení participativního rozpočtu (PR) v Praze, která byla podpořena z Fondu T-Mobile prostřednictvím Nadace VIA. V první fázi je naším cílem, aby se o PR dozvědělo co nejvíce Pražanů a Pražanek, a stal se tématem předvolební kampaně před komunálními volbami v roce 2014 v Praze. I když cílíme na Prahu, naše aktivity budou mít celorepublikový dopad. V případě zájmu se zapojit pište na info(zavináč)alternativazdola.cz nebo přijďte na některý z připravovaných seminářů. Více informací viz odkaz v menu ---> Kampaně


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 9. 2013

Do sekce Zdroje - Literatura byly přidány materiály k PR v českém jazyce. Letáček k šíření!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. 5. 2013

Stane se zavedení participativního rozpočtu, tj. rozpočtu spoluvytvářeného občany, volebním tématem v příštích komunálních volbách v Benešově? S takovou otázkou se mohli rozcházet účastníci ze sobotní (4. května 2013) přednášky ekonomky Ilony Švihlíkové, kterou ve zmíněném okresním městě uspořádala Benešovská levicová alternativa. Více >>>>zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 3. 2013

Pro ty, kteří se nepodívají do Opavy na seminář 17. 3. 2013, tu máme zajímavé čtení na večerní chvilky volna. bakalářská práce I. Rybanské "Radikálny stret teórie s praxou" (2012), se zabývá PR v Bratislavě. Více >>>>zde
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. 3. 2013

V Opavě se chystá seminář na téma participativní rozpočet. Místo konání: Slezská univerzita v Opavě, Bezručovo náměstí 14, místnost C10. Datum a čas: 21. 3. 2013 od 17:00 Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. 12. 2012

Jaký je oficiální postoj velké Prahy k participativnímu rozpočtu? "Dobrý den, v období duben až srpen 2012 jsme od Vás prostřednictvím webu http://www.rishmp.cz/ obdrželi projektový námět do Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (viz příloh...a). Dne 6. listopadu 2012 byl na jednání Pražské rady pro výzkum a ekonomiku uzavřen výběr projektových námětů do Akčního plánu strategie. Zaslaný projekt: Participativní rozpočet pro Prahu nebyl doporučen k zařazení do akčního plánu strategie. To samozřejmě nevylučuje možnost jeho uplatnění jiným způsobem, ani jeho realizaci s využitím stávajících nebo budoucích veřejných podpůrných zdrojů v závislosti na podmínkách jejich poskytnutí. Podle předběžného vyjádření Odboru evropských fondů MHMP však projekt není kompatibilní se stávajícími pražskými operačními programy OPPK/OPPA. Vhodnost pro podporu z evropských fondů v období 2014-2020 není zatím možné posoudit. S pozdravem Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 11. 2012

Přijďte v 17:00 dne 11. 12. 2012 na Magistrát hl. m. v Praze, rozhoduje totiž každý.Koná se seminář k participativnímu rozpočtu s workshopem a také informace o systému open data.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. 11. 2012

Přijďte 3. 12. 2012 do DOXu v Praze, rozhoduje totiž každý. Workshop k participativnímu rozpočtu. Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 10. 2012

22. 10. 2012 se bude konat v galerii DIVUS, jižní křídlo, Bubenská 1, Praha 7 (budova bývalých Elektrických, později dopravních, podniků, nad stanicí metra Vltavská, vchod od magistrály) od 18. hodin debata týkající se privatizace a deprivatizace veřejného prostoru Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 9. 2012 Záznam ze semináře PARTICIPACE – VĚTŠÍ ŠANCE OBČANA NA DEMOKRACII, na kterém najdete zarámování participativního rozpočtu, jeho prezentaci a zkušenosti z Bratislavy, kde proběhl první ročník pilotního projektu.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. 9. 2012

Seminář věnovaný tématu participativního rozpočtu „PARTICIPACE – VĚTŠÍ ŠANCE OBČANA NA DEMOKRACII“ se koná v úterý 18. 9. 2012 v 17:00 v budově VŠFS, o.p.s., Most v ulice Pionýrů 2806 Více >>>>zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 9. 2012

Na webu je nově dostupné shrnutí participativního rozpočtu Porto Alegre. Článek naleznete >>>> zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. 9. 2012

Na webu je dostupný nový článek přejatý od slovenské Utopie. V něm autoři seznamují se způsoby prosazení participativního rozpočtu ve Vašem městě. Článek naleznete >>>> zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. 7. 2012

Ve svém článku, Ekonomická demokracie - pilíř nového systému, zasadila participativní rozpočet do kontextu ekonomické demokracie Ilona Švihlíková. Článek naleznete >>>> zde.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. 5. 2012

Interpelace primátora hlavního města Prahy týkající se zavedení participativního rozpočtu proběhla na 17. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy dne 24. 5. 2012.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategorie: 

Stránky

Subscribe to RSS - Aktuality